Voorwaarden

Workshops

Leukerhuis aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik van de geleverde diensten.